onlainamin.ir

ظرفی

محصولات ظرفی : تولید با ماشین آلات روز دنیا

محصول ابتدا توسط دستگاه مکش و هوا کاملاً تخلیه می شود و جایگزین هوا گاز ازت پر خواهد شد و سپس سیل می شود.

نکته : گاز ازت بجای مواد نگهدارنده (سرطان زا) استفاده خواهد شد که اکثر شرکت ها این مورد را رعایت نمی کنند

شرکت ترش افروز پاک با در نظر گرفتن حقوق مشتری با وجود هزینه بالا ، سیستم مپ را روی ماشین آلات پیاده نموده است.